Lobbyen voor de rechten van de detailhandel - Margriet Keijzer

26 sep

Georganiseerd door ARTEMIS LEUVEN

Lokale activiteit

Voor leden en niet-leden

Contact Carla Van Moer

Op de bres voor rechtvaardigheid voor winkeliers.

handelen en wandelen van de detailhandel binnen de Europese Unie via lobbying.


Margriet Keijzer is Directeur Europese Zaken van Detailhandel Nederland


Bruggenbouwer. Verdediger van ondernemers met een winkel. Rechtstreeks expert en rechtvaardig bemiddelaar voor winkeliers.


Veel wetgeving en regels die een impact hebben op het ondernemingsklimaat, zijn afkomstig uit Europa. Het is belangrijk dat ondernemers op Europees niveau meepraten over oplossingen voor relevante maatschappelijke kwesties. Goed beleid kan alleen tot stand komen door een uitwisseling van informatie tussen beleidsmakers en betrokken stakeholders die deze regels moeten omzetten in de praktijk.


De rol van Margriet Keijzer bestaat eruit om de afstand tussen de beleidsmakers en de praktijken op de winkelvloer te overbruggen. Om echt invloed uit te oefenen weet zij met wie je moet praten op welk moment in het Europese besluitvormingsproces. Ontdek dus hoe lobbying precies werkt!

 

Wat is detailhandel Nederland?


Detailhandel Nederland behartigt de collectieve belangen van de winkeliers.

Detailhandel Nederland volgt het werkprogramma van de Europese Unie nauwlettend om in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren wat er in Brussel speelt en gaat spelen, en te anticiperen op de effecten hiervan op de Nederlandse detailhandel.

Het doel is om het perfecte klimaat te creëren waarbinnen winkeliers optimaal kunnen ondernemen. Detailhandel Nederland treedt met één gezamenlijk standpunt naar buiten. Dit versterkt de belangenbehartiging van de detailhandel bij de Nederlandse en Europese overheid.

De speerpunten zijn Betalingsverkeer, Europa, Sociale Zaken, Vestigingszaken en Winkelcriminaliteit.

https://www.detailhandel.nl/

 

Wie is Margriet Keijzer?


Margriet Keijzer is een ervaren professional in public affairs, werkzaam in EU-zaken sinds 2001. Als directeur Europese zaken voor Detailhandel Nederland behartigt zij de collectieve belangen van de Nederlandse winkeliers (zowel food als non-food, groot en klein) in Brussel over alle kwesties die relevant zijn voor de sector. Het doel is om het perfecte klimaat te creëren waarbinnen winkeliers optimaal kunnen ondernemen. 

De eerdere werkervaring van Margriet Keijzer omvat functies bij het Europees Parlement, de Europese Commissie en Amcham EU. Margriet heeft de Nederlandse nationaliteit en heeft een masterdiploma in internationale betrekkingen van de Rijksuniversiteit Groningen.


De inschrijvingen voor deze activiteit zijn afgesloten sinds 24-09-2019.