Saskia Shutt, duurzaam ondernemen in de wereld van goud en diamant.

Saskia Shutt is een hedendaagse Belgisch-Britse goudsmid, die al 24 jaar unieke juwelen maakt uit bewust gezochte bronnen voor zilver, goud en platina. 100% met de hand gemaakt in België.

Saskia schutt13

In een gesprek met Saskia vertelt ze ons meer over haar duurzame manier van werken.

Duurzaam werken is jouw stokpaardje. Is de goudindustrie duurzaam?

Het grootste deel van het goud in de wereld wordt uit goudmijnen gehaald. De grote mijnbouwbedrijven hebben veel impact op de directe natuurlijke omgeving, denk aan ontbossing, het dumpen van chemisch mijnafval en watervervuiling. De kleine mijnbouwbedrijven zijn vaak illegaal en kennen sociale misstanden zoals uitbuiting en kinderarbeid. Deze kleinschalige mijnbouwers werken onder zeer gevaarlijke omstandigheden en gebruiken chemische middelen die schadelijk zijn voor het milieu en voor henzelf.

Duurzaam ontginnen is dus zeker een uitdaging, maar het kan?

Ik ben heel bewust dat er een hele vuile kant is aan de mijnbouw. Ik ben als goudsmid mee verantwoordelijk om de omslag te maken naar een duurzame manier van ondernemen met goud. Dus ik draag graag mijn steentje bij. Elke gram telt om een positieve impact te hebben.

Wat zijn dan de opties voor duurzame materialen?

Ik ben gaan uitkijken naar opties voor duurzaam goud. Materiaal dat op een duurzame manier ontgonnen wordt met zo min mogelijke belasting voor het milieu.

Mijn eerste stappen waren het herbewerken van oud goud. Je vertrekt dan van goud dat de klant thuis heeft liggen. Door dat uit elkaar te halen en te smelten kan je dan een nieuw juweel samenstellen. Dit is een zeer arbeidsintensief proces, en niet iedereen heeft thuis goud liggen natuurlijk. Ik heb dan in 2018 Fairmined goud ontdekt, kleinschalige artisanale mijnbouw. Dit betekent dat je als koper en drager van het juweel zeker bent van de afkomst van het gebruikte goud. Mijn Fairminded goud komt bijvoorbeeld uit de Oro Puno mijn in Peru. Bovendien krijg je de garantie dat de Fairmined goudmijnwerkers in Peru en Colombia een eerlijk loon krijgen, dat er toezicht gebeurt op hun werkomstandigheden en er zijn ook vrouwelijke mijnwerkers. Hun volledige ontginningsmethode is circulair en de ecologische impact van de goudwinning blijft tot een minimum beperkt omdat ze geen kwik en andere giftige stoffen gebruiken tijdens het proces. Het goud wordt ontgonnen door middel van goudpannen en het gebruik van schuddebakken.

Als licentiehouder van Fairmined goud vind ik het belangrijk om de mijnen te bezoeken waar het goud voor mijn juwelen vandaan komt. Zo ben ik in mei van dit jaar naar Peru gereisd voor een bezoek aan drie Fairmined goudmijnen.

Is gerecycleerd goud ook een optie?

Dat kan, maar ik persoonlijk werk niet zo graag met gerecycleerd goud. Je kan er nooit helemaal de oorsprong van traceren. Het is veel gemakkelijker om illegaal ontgonnen goud te doen verdwijnen via gerecycleerd goud. Rusland is één van de grootste producenten van goud en door de sancties mogen ze hun goud niet meer uitvoeren naar Europa, maar via Dubai komt het in de gerecycleerde goudindustrie terecht in Europa.

Hoe kan je als consument weten of je een duurzaam juweel koopt?

Door vragen te stellen over de oorsprong van de materialen. Heeft het juweel geen label van Fairmined goud, probeer dan te weten te komen of de verkoper informatie heeft. Ik kan je vertellen uit welke specifieke mijn het goud waar ik mee werk uit komt. Super traceerbaar en controleerbaar dus.

Jij ontwierp de afgelopen jaren ook voor de winnaressen van de WOMED Award als hoofdprijs een prachtig juweel.

Klopt. Elk stuk is gemaakt van Fairmined ecologisch goud. Ik koppel mijn juwelen graag aan de WOMED Award met de boodschap aan ondernemers om transparant en duurzaam te werken met producten of diensten. Dat is niet altijd het makkelijkste pad, maar zo belangrijk. En vooral: "talk the talk, and walk the walk.”

Bedankt Saskia, veel succes!

Je kan het atelier van Saskia vinden in de Dansaertstraat in Brussel om unieke en handgemaakte juwelen te laten ontwerpen.

https://saskiashutt.com/

Saskia schutt14